Sokolovna Praha - Michle


I N F O :
Nabízíme pronájem bytových i nebytových prostor, tělocvičny a sálu pro bojové sporty

Tělocvičná jednota SOKOL MICHLE a její cvičitelé a trenéři Vás zvou do svých oddílů, od cvičení rodičů a dětí až po sportovní oddíly dospělých
Sokol Michle
Pod Stárkou 4
140 00 Praha 4
telefon: 261 214 243
e-mail: sokolmichle@volny.cz

O D K A Z Y  N A  N A Š E  F A C E B O O K O V É  S T R Á N K Y  A  W E B Y  O D D Í L Ů :


(c) 2007 - 2012 Sokol Michle